FAQ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Если ты не нашел ответа на свой вопрос, не стесняйтесь позвонить нам или написать письмо по электронной почте. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы!

Nie wiem jaki mam poziom językowy. Jak mam to sprawdzić?

Aby sprawdzić swój poziom językowy należy wypełnić test kwalifikacyjny dostępny na naszej stronie internetowej pod zakładką „Testy online”. Test można wypełnić również w naszej szkole. Dodatkowo przeprowadzimy z Tobą krótką rozmowę w języku polskim, w szkole albo przez telefon.

Помогает ли школа в получении визы?

По всем визовым вопросам просим обращаться в соответствующие дипломатические центры, адреса которых можно найти на сайте Министерства Иностранных Дел Польши. Те, кто записались на курс, получают документ-подтверждение записи на курс и предоплаты. Обычно этот документ помогает в получении визы. Школа не предоставляет приглашений.

Czy dostanę certyfikat ukończenia kursu i czy jest on respektowany przez uczelnie?

Certyfikat ukończenia kursu otrzymuje każdy student, który poprawnie napisał test końcowy i uczęszczał na zajęcia. Zawiera on takie informacje jak: rodzaj kursu, czas jego trwania, poziom i liczba godzin. Certyfikat wydawany przez nasze Centrum nie jest dokumentem oficjalnym, jest jednak respektowany przez większość uczelni i firm, jako dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na danym poziomie.

Существуют ли возрастные ограничения для участников курсов?

Верхней границы конечно нет. Это курсы для взрослых и молодёжи в возрасте 16+. В исключительных ситуациях мы принимаем на курсы также более молодых участников. Детям обычно предлагаем индивидуальные занятия или, если соберётся достаточное количество желающих, мы можем создать группы.

Jaką metodą prowadzona jest nauka języka polskiego w Centrum Varia?

Nauka polskiego w naszej szkole opiera się przede wszystkim na metodzie komunikatywnej, co oznacza, że szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem polskim w różnorodnych sytuacjach życiowych. Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Stąd na naszych lekcjach różnorodność dialogów, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, gry i zabawy.

Czy szkoła oferuje kursy na różnych poziomach zaawansowania?

Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego po zaawansowany. Osoby, które już miały kontakt z językiem polskim, piszą na początku kursu test kwalifikacyjny. Na podstawie wyników testu pisemnego oraz rozmowy z lektorem przydzielamy studenta do odpowiedniej grupy. Przy określaniu poziomu biegłości językowej stosujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) - Common European Framework of Reference for Languages, zgodny z zaleceniami Rady Europy.

Czy w sekretariacie szkoły mogę zapłacić za kurs kartą płatniczą?

Tak. Wpłaty można również dokonać gotówką lub przelewem bankowym na konto szkoły.

Czy za kurs mogę zapłacić w szkole walutą Euro?

Tak. Możliwa jest zapłata walutą Euro. Cennik w Euro podany jest również na stronie internetowej w opisie każdego kursu. Ewentualną resztę wydajemy w złotówkach.

W jaki sposób można zapisać się na kurs?

Najszybszym sposobem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Zapisy przyjmujemy też w sekretariacie szkoły. Rezerwując kurs prosimy o wpłacenie pierwszej raty (określona w opisie każdego kursu) lub całej kwoty za kurs, jest ona potwierdzeniem uczestnictwa i gwarantuje miejsce na kursie.

Do kiedy szkoła przyjmuje zapisy na kursy?

Daty kursów podane są na stronie. Zapisy przyjmujemy do momentu zapełnienia miejsc w grupach, zwykle do kilku dni przed rozpoczęciem kursu. W ciągu trwania kursu (dot. grup o wyższych poziomach niż początkujący) można dołączać do istniejącej już grupy, jeśli są jeszcze wolne miejsca.

Czy są możliwe jakieś zniżki w opłatach za kurs?

Informacje o aktualnych zniżkach i promocjach znajdują się tutaj.

Na jakiej platformie odbywają się zajęcia?

Zajęcia grupowe odbywają się na platformie Zoom, która jest darmowa dla studentów. Lekcje indywidualne online odbywają się za pomocą platformy najwygodniejszej dla studenta i lektora.

Jakie są sposoby płatności?

Przelewem na konto, kartą lub gotówką. Nasi studenci przy płatności za kurs używają również takich narzędzi jak PayPal, Revolut czy TransferWise. VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. 31-126 Krakow Konto walutowe w EURO: Nazwa banku: BRE Bank S.A. Dzial Bankowości Detalicznej Adres banku: ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź IBAN/Numer konta: PL 70 1140 2017 0000 4012 0038 5708 SWIFT/BIC: BREXPLPWMUL Konto złotówkowe w PLN: Nazwa banku: BRE Bank S.A. Dzial Bankowosci Detalicznej Adres banku: ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź IBAN/Numer konta: PL 51 1140 2017 0000 4102 0546 3403 SWIFT/BIC: BREXPLPWMUL

Студенты из каких стран учатся у нас чаще всего?

У нас есть студенты со всего мира! Мы принимали гостей из более, чем 90 стран. Большинство приезжает из Европы и стран-соседей Польши, но все чаще бывают гости с других материков, иногда из очень отдалённых уголков мира.

На каком языке ведутся занятия?

Во время урока мы говорим и учим по-польски. В школе занимаются студенты из разных стран, поэтому польский обычно является единственным общим языком коммуникации для всех. Коммуникативный подход проведения занятий способствует тому, что вы быстро начинаете не только говорить, но и думать на польском языке. Все сотрудники школы говорят также по-английски, что облегчает общение вне уроков. При необходимости некоторые темы или организационные вопросы можем объяснить на английском. Wszyscy pracownicy szkoły Varia posługują się również językiem angielskim, który ułatwia pozalekcyjną komunikację. Jeśli więc pojawi się taka potrzeba, niektóre zagadnienia lub kwestie organizacyjne mogą być wyjaśnione w języku angielskim.

Можно ли получить свидетельство о прохождении курса? Что для этого необходимо?

Свидетельство иногда нужно нашим курсантам, ходатайствующим о визе или о продлении легального пребывания в Польше. Соответствующее удостоверение мы выдаём тем, кто уже записался на определённый курс и внёс хотя бы первую часть суммы.

Сколько человек насчитывает группа?

В группе занимается обычно 7-10 человек. Минимальное количество - 4, максимальное – 12 человек.

Какие лекции и мастер-классы включены в семестровые курсы в школе?

Наши лекции и мастер-классы касаются разных аспектов польского языка и культуры. Это, например, мастер-классы по произношению, во время которых вы научитесь правильно выговаривать шипящие звуки, поработаете над ударением и интонацией. Мы пригласим вас на мастер-классы по сленгу, в ходе которых вы ознакомитесь с разговорной лексикой и современными выражениями. Также мы предлагаем «вкусные» кулинарные мастер-классы с дегустацией традиционных польских блюд, практические занятия по польскому этикету или встречи для изучкния популярных польских песен с вечерним караоке. Разумеется, все наши лекции и мастер-классы совершенно бесплатны. Вы можете участвовать в них тогда, когда имеете на это желание и время.

Когда и как пользоваться зоной студента?

Каждый участник семестровых курсов получает индивидуальный доступ к зоне студента, в которой можно легко проверить ход последних уроков, а также скачать и распечатать учебные материалы.

Что делать в случае, если я не смогу участвовать во всех занятиях семестрового онлайн-курса выходного дня?

Каждый участник семестровых курсов получает индивидуальный доступ к зоне студента, в которой можно легко проверить ход последних уроков, а также скачать и распечатать учебные материалы.

Получают ли дети домашние задания?

Во время курсов наши ученики регулярно получают домашние задания, чтобы интенсифицировать погружение в язык. Однако мы не хотим, чтобы у детей домашнее задание ассоциировалось лишь с принуждением, поэтому это всегда простые и интересные упражнения, такие как обучающие онлайн-игры, помогающие закрепить грамматические структуры и лексику, сочетая приятное с полезным.

Будет ли экзамен в конце курса?

В конце курса студенты пишут финальный тест. Задания, которые включенны в тест, разработаны специально для каждой группы и включают в себя именно то, что было пройдено на протяжении курса. Перед завершающим тестом проводится урок закрепления пройденного материала, который помогает приготовиться к экзамену. Активность на уроках и положительные результаты тестa являются гарантией успешного завершения курса и, таким образом, дают возможность продолжить обучение на более высоком уровне.

Могу ли я отменить или перенести запланированный урок?

Да. Если вы не сможете посетить запланированный урок, пожалуйста, отмените его по крайней мере за 24 часа, отправьте нам сообщение по электронной почте. Мы понимаем, что случаются опоздания. Учитель обязан ждать вас 15 минут. Однако, урок закончится вовремя.

Могу ли я получить сертификат после окончания индивидуального курса?

Да, при условии, что вы пройдёте, как минимум, 20 уроков и напишете тест с результатом не менее 60%.

Обязательно ли должна быть включена веб-камера во время онлайн-занятий?

Нет, не обязательно, но включённая веб-камера несомненно облегчает интеракцию и делает общение более приятным.

Является ли онлайн-обучение результативным?

Безусловно! Изучение польского языка онлайн является не только результативным, но и комфортным - вы можете заниматься везде, достаточно иметь выход в Интернет. Онлайн-занятия в школе Varia проводятся с помощью профессиональной платформы дистанционного обучения. Новейшие технические решения позволяют вести занятия интересно и динамично. Вы учитесь эффективно, приятно проводя время.

Могу ли я продолжить обучение после окончания трёхнедельного интенсивного курса?

Для того, чтобы достичь определённого уровня знания языка, необходимо пройти достаточное количество академических часов. Освоить один уровень за двухнедельный курс невозможно. Однако, продолжая учёбу на следующих курсах, вы можете быть уверены в том, что будете проходить новый, более трудный материал.

Czy są możliwe lekcje indywidualne dla dzieci?

Oczywiście, możesz wybrać taką formę nauki polskiego dla Twojego dziecka. Lekcja indywidualna w Varii trwa 30 minut (100PLN). Jest to optymalny czas, aby dziecko mogło skoncentrować się podczas lekcji z native speakerami. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko jest na to gotowe, możesz zaplanować 2 lekcje pod rząd.

Можно ли совмещать встречи разговорного клуба с другими курсами?

Конечно! Будучи студентами нашей школы, вы всегда можете записаться на встречи разговорного клуба, особенно, если вы хотите, например, поработать над беглостью речи или просто поговорить с другими людьми на интересные темы.

Помогает ли школа в организации свободного времени в Кракове?

Да. Мы с удовольствием поможем вам организовать свободное время. Посоветуем, где, что и как. Мы находимся в историческом центре Кракова, так что музеи, выставки, рестораны рядом с нами, рукой подать! Раз вы на месте, мы можем поделиться также нашими идеями на следующие экскурсии в места поближе или подальше... - не каждый их знает! )) Все наши студенты получат также путеводитель по лучшим ресторанам, музеям и клубам, специально разработанный нами.

Получаю ли я скидочную карту Varia, если занимаюсь индивидуально?

Конечно! Мы предоставляем нашу карту каждому студенту.

Czy uczestnicząc w spotkaniach konwersacyjnych nauczę się nowych zwrotów po polsku?

Oczywiście! Podczas spotkań konwersacyjnych zależy nam, żeby studenci potrafili używać poznanego już słownictwa dyskutując na różne tematy. Nasi lektorzy zawsze starannie przygotowują się do lekcji – opracowują odpowiednie pytania, a także prezentują dodatkowe zwroty, które pomagają studentom w sformułowaniu wypowiedzi i poszerzają zasób słownictwa.

Dla dzieci w jakim wieku organizowane są lekcje?

Na nasze kursy zapraszamy dzieci w wieku 5-12 lat.

Dla kogo głównie przeznaczone są spotkania konwersacyjne?

W spotkaniach konwersacyjnych online biorą udział osoby, które chcą popracować nad płynnością i poprawnością wypowiedzi po polsku, chcą poczuć się pewniej w rozmowach na codzienne tematy, a także w poważnych dyskusjach. Dzięki zajęciom konwersacyjnym nasi studenci mają możliwość poszerzenia słownictwa o praktyczne, potoczne wyrażenia, jak także zaawansowane synonimy czy ciekawe idiomy.

Как многому можно успеть научиться во время интенсивных летних курсов?

Интенсивность занятий, систематические повторения и приятная атмосфера на занятиях создают оптимальные условия для эффективного изучения польского языка. Программа курса построена так, чтобы студент с легкостью мог использовать освоенную лексику и грамматические структуры в разных ежедневных ситуациях. Польский язык мы “протаскиваем” также во время нашей культурной программы. Мы пытаемся как можно больше, говорить по-польски во время вечерних встреч, экскурсий или мастер-классов. Свободная атмосфера способствует тому, чтобы быстро запоминать новые слова и выражения. Это также отличный способ узнать больше о польской культуре, завести друзей и просто развлечься.

Как много я могу выучить во время трехнедельных курсов?

Начинающие за время трехнедельного интенсивного курса смогут овладеть основами грамматики и умением коммуницировавть в несложных бытовых ситуациях, а именно: рассказать о себе, сделать покупки в магазине, спросить дорогу, заказать обед в ресторане. Студенты на более высоком уровне, в течение трех недель смогут, например, значительно увеличить словарный запас, улучшить свои речевые навыки, усовершенствовать грамматику, орфографию, стилистику.

На каком языке проводятся занятия?

Во время урока мы говорим и учим по-польски. В школе занимаются студенты из разных стран, поэтому польский обычно является единственным общим языком коммуникации для всех. Коммуникативный подход проведения занятий способствует тому, что вы быстро начинаете не только говорить, но и думать на польском языке. Все сотрудники школы говорят также по-английски, что облегчает общение вне уроков. При необходимости, некоторые темы или организационные вопросы можем объяснить на английском.

Какое оборудование необходимо для онлайн-урока?

Чтобы участвовать в онлайн-уроках польского языка вам достаточно иметь компьютер, хорошие наушники, веб-камеру (если вы не пользуетесь ноутбуком со встроенной веб-камерой) и микрофон. Необходимо иметь также выход в Интернет. Онлайн-уроками легко “пользоваться”. Для этого не нужно скачивать никаких специальных программ. Достаточно перейти по ссылке, которую мы вам предоставим, - и вы уже в классе.

Какую информацию нужно предоставить до начала индивидуальных курсов?

Перед курсами нам необходимо ознакомиться с вашими ожиданиями и целью обучения. Мы также проверим ваш уровень владения языком и вместе запланируем частоту занятий. Эта информация позволит нам найти для вас самый подходящий вариант обучения.

Какие лекции и мастер-классы включены в семестровые курсы онлайн?

Наши лекции и мастер-классы касаются разных аспектов польского языка и культуры. Это, например, мастер-классы по произношению, во время которых вы научитесь правильно выговаривать шипящие звуки, поработаете над ударением и интонацией. Мы пригласим вас также на мастер-классы по сленгу, в ходе которых вы ознакомитесь с разговорной лексикой и современными выражениями. У вас также будет возможность участвовать в мастер-классах на другие темы: путешествия, кино или польский этикет. Разумеется, все наши лекции и мастер-классы совершенно бесплатны. Вы можете участвовать в них тогда, когда имеете на это желание и время.

Кто такие учителя, которые обучают детей?

Наши учителя, которые работают с детьми, тщательно подобраны. У них не только соответствующее образование (факультет со специальностью «обучение польскому как иностранному»), но и отличные коммуникативные качества. Они обладают искренностью, креативностью и широкой улыбкой.

Kto prowadzi spotkania konwersacyjne?

Zajęcia prowadzone są przez naszych lektorów. Staramy się, żeby każde spotkanie było prowadzone przez innego nauczyciela, co stanowi świetne urozmaicenie kursu. Każda nauczycielka ma swój unikatowy styl prowadzenia rozmów i zadawania pytań, posiada inną energię 😊 – dzięki temu każde spotkanie ma swój, niepowtarzalny „klimat“.

Как можно следить за успеваемостью ребёнка?

Вы будете постоянно получать отчёты с информацией об успеваемости ребёнка. Благодаря им, будет понятно, что ребёнок делает лучше всего и над чем нужно ещё поработать.

Какими материалами я буду пользоваться во время индивидуальных занятий?

Учитель проводит занятия, опираясь на учебники и авторские рабочие материалы. Вы можете также предложить использовать ваши материалы.

Kursy w szkole

Курсы в школе

Semestralny kurs języka polskiego

Курс в школе

Семестровый курс польского языка

 • 52 урока - 2 х 90 мин в неделю
 • утром или вечером
 • Все уровни A1 - C2
Узнать больше
Kursy Online

Онлайн курсы

Kurs semestralny online

Курс онлайн

Семестровый онлайн-курс

 • 52 урока (2 х 90 мин в неделю)
 • Утренние или вечерние занятия
 • Все уровни A1 - C2
Узнать больше

Вопросы?

Varia Centrum Języka Polskiego

Время работы:

Пон-Чет9:00 - 18:00

Пят9:00 - 16:30

Контактный формуляр

О нас

Влюбитесь в польский язык, в Краков и в .... Varia!

Короче говоря, мы являемся самой популярной школой польского языка в Кракове и, возможно, во всём мире. Всё, что мы делаем в нашей школе, делаем с любовью. Мы рады тому, что наши студенты это замечают и оценивают по достоинству.

Познакомьтесь с нами

Актуальные скидки

СЕМЕСТРОВЫЕ КУРСЫ (В ШКОЛЕ, ОНЛАЙН, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ)

Скидка 100 злотых
для тех, кто уже прошел семестровый или трехнедельный курс в течение последних 3 лет.
Стоимость курса: 1380 ПЛН → 1280 ПЛН

ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Скидка 100 злотых
для тех, кто уже прошел трехнедельный или семестровый курс за последние 3 года.
Стоимость курса: 1280 ПЛН → 1180 ПЛН

POZIOMY JĘZYKOWE – CO OZNACZAJĄ?

Uczymy języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego (A1) do poziomu zaawansowanego (C2).

Aby sprawdzić swój poziom językowy należy wypełnić test kwalifikacyjny dostępny na naszej stronie. Można też umówić się na test pisemny i ustny w naszej szkole. Na podstawie wyników testu przyporządkowujemy kursantów do grupy na odpowiednim poziomie językowym.

POZIOM A1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiada na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Do osiągnięcia tego poziomu wymagane jest 80-120 godzin nauki.

POZIOM A2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Do osiągnięcia tego poziomu wymagane jest 180-200 godzin nauki.

POZIOM B1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży po Polsce. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając lub wyjaśniając swoje opinie i plany. Do osiągnięcia tego poziomu wymagane jest 350-400 godzin nauki.

POZIOM B2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z Polakiem, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Do osiągnięcia tego poziomu wymagane jest 500-600 godzin nauki.

POZIOM C1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem polskim w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych lub zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu. Do osiągnięcia tego poziomu wymagane jest 700-800 godzin nauki.

POZIOM C2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. Do osiągnięcia tego poziomu wymagane jest 1000-1200 godzin nauki.

Polityka prywatności

Korzystając z serwisu www.kurspolskiego.pl, wyrażasz zgodę na przyjęcie zasad Polityki Prywatności.

Administrator danych

Administratorem danych i operatorem serwisów internetowych w domenach: wwwkurspolskiego.pl
www.varia-course.com,
www.polnischkurs.com,
www.cursodepolaco.com oraz www.kurspolskogo.com jest:
VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o. o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków
NIP: 9451997201
KRS: 0000929949

Dane osobowe użytkowników serwisów

 1. VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisów realizację uprawnień wynikających (na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) z przepisów polskiej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).
 2. Cele przetwarzania danych osobowych:
  • Przetwarzanie danych w celach związanych ze zgłoszeniem na kurs językowy (dane zawarte w formularzu kontaktowym, zgłoszeniowym oraz w przypadku wypełniania testów online, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email) oraz w celach księgowych (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania). Niektóre dane Użytkownika mogą być pobierane automatycznie podczas wizyty w Serwisach (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego),
  • Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody), w tym w szczególności w celu przesyłania na podany adres poczty e-mail informacji handlowych oraz newsletterów drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. z póź. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług;
  • Powierzając nam swoje dane osobowe Użytkownik zyskuje prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych uprawnień skontaktuj się z VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa, ul. Michałowskiego 2/3, 31-126 Kraków: info@kurspolskiego.pl, tel.: +48/12 633 58 71. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania emailingu to może to zrobić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@kurspolskiego.pl.

Bezpieczeństwo danych osobowych

VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Pliki cookies

VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisów korzysta z technologii plików tzw. „cookies”.

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników serwisu www.kurspolskiego.pl, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwery serwisów internetowych na komputerze Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych serwisów internetowych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie.

Profilowanie

Administrator do przetwarzania danych osobowych Użytkowników wykorzystuje narzędzia automatycznego przetwarzania. Za pomocą narzędzi do profilowania danych osobowych Administrator jest w stanie ocenić osobowe czynniki dotyczące konkretnego Użytkownika, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące m.in. osobistych preferencji lub zainteresowań. Celem profilowania jest dostarczenie indywidualnym Użytkownikom spersonalizowanych i dopasowanych ofert oraz treści we wszystkich kanałach, m.in. przez FB, e-mail marketing, dynamiczne treści na stronie www czy sprzedaż bezpośrednią. Każdy Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych polegające na profilowaniu.

Postanowienia końcowe

VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.kurspolskiego.pl.

W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych: info@kurspolskiego.pl.

Regulamin lekcji indywidualnych

 1. Aby zapisać się na kurs indywidualny, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (on-line, dostępny na stronie www.kurspolskiego.pl lub w sekretariacie Szkoły) i opłacić pierwszą lekcję.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do nagrywania lekcji w celach dydaktycznych. Nagranie będzie wykorzystane tylko na potrzeby szkolne bez udostępniana i rozpowszechniania go osobom trzecim.
 3. Kursantowi uczęszczającemu na lekcje indywidualne przysługuje prawo do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach dodatkowych organizowanych dla wszystkich Kursantów szkoły Varia, takich jak np. warsztaty, spotkania integracyjne.

Rezygnacja z kursu i opłaty

 1. Kursant uczęszczający na lekcje indywidualne ma możliwość odwołania lub zmiany terminu zaplanowanej lekcji. Odpowiednia informacja powinna zostać przekazana mailem lub telefonicznie, co najmniej 24 godziny przed planowaną lekcją, w godzinach pracy sekretariatu od poniedziałku do piątku, na adres info@kurspolskiego.pl lub 12 633 58 71. Odwołanie lekcji lub zmiana terminu musi być potwierdzona przez Sekretariat Szkoły lub Lektora. Jeśli lekcja nie zostanie odwołana zgodnie z zasadami, Kursant będzie zobowiązany za nią zapłacić.
 2. W przypadku choroby lektora Szkoła organizuje zastępstwo (za zgodą Kursanta) lub odbycie lekcji w innym terminie dogodnym dla Kursanta.
 3. Kursant może odmówić kontynuowania zajęć bez podania przyczyny. W takim przypadku szkoła zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za wszystkie niewykorzystane lekcje.

Spóźnienie kursanta

W przypadku spóźnienia Kursanta nauczyciel ma obowiązek czekać na niego przez 15 minut, chyba że powiadomi on Lektora o dłuższym spóźnieniu. Czas trwania lekcji nie zostanie przedłużony.

Regulamin szkoły Varia Centrum Języka Polskiego

§ 1 Tworzenie grup, podstawowe zasady organizacyjne

 1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawieranej z każdym Kursantem Umowy.
 2. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i/lub odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem – z wyjątkiem osób zaczynających naukę od podstaw, osób kontynuujących naukę w Szkole Varia, posiadających certyfikat ukończenia poprzedniego poziomu lub międzynarodowy dyplom językowy.
 3. Na stronie internetowej  www.kurspolskiego.pl Varia umożliwia Kursantom bezpłatne wykonanie testu mającego na celu sprawdzenie poziomu zaawansowania.
 4. Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb Kursantów.
 5. W kursie mogą brać udział osoby od 15 roku życia.
 6. Zmiana poziomu kursu na wyższy lub niższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z przedstawicielami Szkoły Varia.
 7. Liczebność grupy wynosi od 5 do 12 osób.
 8. W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby chętnych, osobom, które dokonały wpłaty za kurs, zostanie zwrócona wpłacona kwota.
 9. Gdy po rozpoczęciu kursu liczba Kursantów w grupie ulegnie zmniejszeniu (do mniej niż 5 osób) zaproponowane zostaną zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, zajęcia w skróconym wymiarze godzin lub zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o kwotę za zrealizowane zajęcia.
 10. Dla Kursantów dołączających do grup po rozpoczęciu kursu ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłaty za kurs.
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektora w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
 12. Varia wymaga od Kursanta punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć. Kursant nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
 13. Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.
 14. W przypadku choroby nauczyciela, awarii technicznej lub innych nieprzewidzianych okoliczności Szkoła organizuje zastępstwo bądź zajęcia zostają przełożone na inny pasujący wszystkim Kursantom termin.
 15. Szkoła zastrzega sobie prawo do rejestrowania lekcji w celach dydaktycznych. Nagranie będzie wykorzystane tylko na potrzeby szkolne bez udostępniana i rozpowszechniania go osobom trzecim.
 16. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag dotyczących organizacji zajęć prosimy o kontakt ze swoim Lektorem, Sekretariatem Szkoły lub z Dyrekcją.

§ 2 Certyfikaty, testy, zaświadczenia

 1. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończeniu kursu jest: frekwencja min 60% oraz pozytywny wynik testu końcowego (min. 60%).
 2. Warunkiem przejścia Kursanta na kolejny, wyższy poziom jest: pozytywny wynik testu końcowego (min. 60%), min. 60% frekwencja na zajęciach, regularne przygotowywanie prac domowych oraz pozytywna opinia nauczyciela o pracy Kursanta na lekcjach i jego postępach w nauce.
 3. Kursant, który nie przystąpił do testu końcowego w terminie wyznaczonym dla grupy jest zobligowany do napisania testu w najszybszym możliwym terminie.
 4. Na życzenie Kursanta wystawiamy zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, na podstawie którego można ubiegać się o kartę pobytu lub wizę.

§ 3 Opłata za kurs

 1. Kursant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kurs w całości lub w ratach, zgodnie z cennikiem Szkoły.
 2. Cena za kurs zawiera opłatę administracyjną w wysokości 150 zł na poczet przygotowania i zorganizowania kursu.
 3. Cena kursu.
  • 3.1 Cena kursu semestralnego (w szkole i  online) i weekendowego obejmuje:
   • Lekcje języka polskiego
   • Dodatkowe materiały (poza podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń) wykorzystywane podczas zajęć
   • Program kulturalny przygotowywany na kursy semestralne (np. wykłady, warsztaty tematyczne)
   • Test kwalifikacyjny
   • Test końcowy
   • Certyfikat ukończenia kursu
   • Ocena postępów
  • 3.2  Cena kursu 3-tygodniowego obejmuje
   • Lekcje języka polskiego
   • Warsztat językowy
   • Materiały lekcyjne
   • Test kwalifikacyjny
   • Test końcowy
   • Certyfikat ukończenia kursu
   • Ocena postępów
  • Pierwszego dnia kursu grupa początkująca rozpoczyna lekcje o godz. 9.30, natomiast osoby, które uczyły się już języka polskiego zdają ustny lub/i pisemny test kwalifikacyjny, na podstawie którego zostaną przydzielone do odpowiednich grup. Wszystkie grupy poza grupą początkującą mają tego dnia 2 lekcje – od godz. 11.15 – 12.45.
  • 3.3 Cena intensywnego kursu wakacyjnego obejmuje
   • Lekcje języka polskiego
   • 2 warsztaty z języka i kultury polskiej
   • Materiały lekcyjne
   • Test kwalifikacyjny
   • Test końcowy
   • Certyfikat ukończenia kursu
   • Ocena postępów

Pierwszego dnia kursu grupa początkująca rozpoczyna lekcje o godz. 9.30, natomiast osoby, które uczyły się już języka polskiego zdają ustny lub/i pisemny test kwalifikacyjny, na podstawie którego zostaną przydzieleni do odpowiednich grup. Wszystkie grupy poza grupą początkującą mają tego dnia 2 lekcje – od godz. 11.15 – 12.45.

 1. Opłatę za kurs należy wnieść w całości przed rozpoczęciem zajęć. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty. Płatność ratalna nie wpływa na zwiększenie kwoty za kurs.
  1. Pierwszą ratę za kurs należy wpłacić do tygodnia po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia. Pozostałą sumę należy wpłacić min. tydzień przed rozpoczęciem kursu.
  2. W przypadku zgłoszenia na kurs w terminie krótszym niż tydzień przed jego rozpoczęciem należy wpłacić pełną kwotę za kurs.
 2. Płatności można dokonać w gotówce, kartą lub przelewem na konto:

Konto złotówkowe (PLN):
VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. (dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa)
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A.

IBAN/Numer konta: 51 1140 2017 0000 4102 0546 3403
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Konto walutowe (EURO):
VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. (dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa)
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A.

IBAN/Numer konta: PL 70 1140 2017 0000 4012 0038 5708
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

 1. Kursant ponosi wszystkie opłaty bankowe.

§ 4 Rezygnacja z kursu

 1. Zasady rezygnacji z kursu:
  1. W przypadku rezygnacji z kursu do dwóch tygodni przed jego rozpoczęciem Kursant otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty administracyjne (150 zł).
  2. W przypadku rezygnacji z kursu w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem do dnia rozpoczęcia kursu Kursant, który wpłacił pełną kwotę za kurs otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty pierwszej raty.
  3. W przypadku rezygnacji z kursu po dwóch dniach od rozpoczęcia kursu opłaty wniesione za kurs nie są zwracane..
  4. Kursantowi, który ubiegał się o wizę lub kartę pobytu i otrzymał od szkoły stosowne zaświadczenie nie przysługuje zwrot pierwszej raty niezależnie od terminu rezygnacji z kursu.
 2. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do tygodnia od daty płatności, Kursant traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszego Regulaminu. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy i nie zwalnia Kursanta z zawartych w niej zobowiązań
 3. Opłata z tytułu rezygnacji z kursu grupowego może zostać anulowana Kursantowi, w przypadku złożenia przez niego pisemnego wniosku w siedzibie Varia wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami wykazującymi, że rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, takich jak: przewlekła choroba, ciężka sytuacja rodzinna, wypadki losowe. Decyzję o anulowaniu opłaty z tytułu rezygnacji podejmuje Dyrektor VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 5 Reklamacje

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje każdemu Kursantowi. Reklamacja może dotyczyć kwestii merytorycznych i/lub organizacyjnych.
 2. Reklamacje mogą być składane:
  1. W biurze VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o., ul. Michałowskiego 2/3, 31-126, Kraków w formie pisemnej
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: info@kurspolskiego.pl
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. ​Oznaczenie Kursanta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej)
  2. Opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji
  3. Oczekiwania Kursanta dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji
 4. Reklamacje należy składać w terminie siedmiu dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia.
 5. Szkoła rozpatruje reklamacje w terminie siedmiu dni od dnia jej otrzymania.
 6. Kursant zostanie poinformowany o sposobie rozwiązania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo ustalona z Kursantem.

§ 6 COVID – 19

 1.  Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w przypadku konieczności poddania całej grupy kwarantannie, Kursant wyraża zgodę na przerwę w zajęciach na czas kwarantanny. Zajęcia, które się nie odbyły zostaną zrealizowane w dogodnym dla studentów terminie.
 2.  Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Kursant wyraża zgodę na zmianę formy przeprowadzenia kursu ze stacjonarnej na zdalną (online) w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem kursu bądź w jego trakcie dojdzie do zwiększenia zagrożenia epidemicznego w związku z wirusem SARS-CoV-2  lub też pojawią się nowe ograniczenia lub wytyczne administracji rządowej, które uniemożliwiałyby bądź utrudniały przeprowadzenie kursu w formie stacjonarnej.
 3.  O zmianie formy prowadzenia kursu lub przerwie w prowadzeniu zajęć Kursant zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną, zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.
 4.  Prowadzenie kursu w formie zdalnej (online), stanowi prawidłowe wykonanie umowy i nie jest podstawą do wystąpienia przez Kursanta z wnioskiem o zwrot lub obniżenie opłaty za kurs.